top of page
Image by Felipe Giacometti

Muutoskyky takaa tulevaisuutesi.

Katso kauas. Suunnitellaan muutosmatkanne. Yhdessä.

Profiilikuva 2023.jpg
050-331 7096

Hei, olen Sanna,
organisaatioiden muutoskyvyn kehittäjä

Oletko miettinyt, onko organisaatiosi muutoskykyinen?

Muutoskykyinen organisaatio pystyy mukautumaan ja oppimaan, toimii aidosti ketterästi ja rohkeasti kokeillen.

Muutoskykyä voi kehittää haastavien kokemusten kautta, näkökulmia tarkastelemalla ja reflektoimalla. Yksilö-coaching tarjoaa mahdollisuuden itsereflektioon, ja erilaisissa ryhmävalmennuksissa ja tiimicoachingissa näkökulmat laajenevat, ja yhteinen suunta löytyy.

Miten voin olla avuksi?

Räätälöidään yhdessä juuri Sinun organisaatiollesi sopiva muutoskyvyn kehittämisen kokonaisuus!

*UUTTA*

Muutostaitopajat

Muutostaitopajat ja -valmennukset

  • Työpajat (aamu- tai iltapäivä 3 h)

  • Taitovalmennukset (3 x 2 tuntia)

  • Luennot (90 min)

Muutosagentti-valmennukset

Organisaation sisäiset ohjelmat, kesto 1-12 kk

  • Kestävän kehityksen edistäjille

  • Tiiminvetäjille organisaatiomuutoksissa

INNER DEVELOPMENT GOALS - kestävän kehityksen muutostaidot

IDG on 23 muutostaitoa, joita tarvitaan kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals) saavuttamiseksi. Autan kehittämään mm. näitä taitoja

  • Oleminen (Being) - suhde itseen, kuten avoimuus ja oppimisen asenne ja läsnäolo

  • Ajattelu (Thinking) - tiedolliset taidot, kuten kriittinen ajattelu ja näkökulmien tarkastelu

  • Suhde muihin (Relating) - muista ja maailmasta välittäminen, kuten empatia

  • Yhteistyö (Collaborating) - sosiaaliset taidot, kuten vuorovaikutus ja yhteiskehittäminen

  • Toiminta (Acting) - muutoksen edistäminen, kuten rohkeus, luovuus ja sinnikkyys

IDG_Logo_FINAL_White.png

Muutoskykyinen uudistaja

Tuen organisaatioiden uudistajia tarvittaessa henkilökohtaisesti. Yksilöllisesti räätälöitävä muutosjohtajan coaching vahvistaa voimavaroja ja auttaa näkemään kirkkaasti.

Muutoskykyinen työyhteisö

Autan työyhteisöjä kehittämään muutoskykyään koulutusten, valmennusten, coachingin sekä fasilitoinnin avulla. Ryhmä- tai tiimicoaching parantaa tiimityötä sekä työyhteisön muutoskykyisyyttä. 

Muutoskykyinen johtoryhmä

Tuen myös johtoryhmää kehittämään muutoskykyään. Johtoryhmän muutoskykyvalmennukset vahvistavat johtoryhmän kykyä toteuttaa merkittäviä muutoksia organisaatiossaan.

Monessa muutoksessa jo mukana

vero-640x188.jpg
Storaenso logo.jpg
ahlstrom-munksjo-logo_0.jpg

Hyviä kysymyksiä

"Sanna on todella ammattilainen työssään. Häneen sai helposti kontaktin ja luottamus syntyi nopeasti."

Joanna 

HR Business Partner

Ajattelu laajenee

“Oma ajatteluni kehittyi ja laajeni. Pohdinta ei ollut niin yksioikoista, vaan monipuolista, monen näkökulman huomioonottavaa.״ 

Anna-Leena

Toimitusjohtaja

Konkreettisia vinkkejä

“Sain konkreettisia uusia vinkkejä, jotka otin käyttööni ja joista on selvästi hyötyä arkityössäni.״ 

Hanna

Viestintäpäällikkö

Let's Take Your Business to the Next Level

bottom of page