Business Coaching- käyttökohteita mm.:

 

- uuden työtehtävän haltuunotto

- esimiestaitojen kehittäminen

- viestintätaitojen kehittäminen

- hyvinvoinnin edistäminen työssä

- priorisointitaidot

- uuden suunnan kartoittaminen

- itsetuntemuksen lisääminen

- vahvuuksien tunnistaminen

- projektin läpivienti

- hankalien tilanteiden käsittelytaidot

- muutoskyvykkyyden lisääminen

- palveleva johtajuus-ajattelu

- myynnin ja asiakaspalvelun kehittäminen

Business Coachingissa valmentajan (Coach) tavoitteena on inspiroida asiakasta (Coachattava) hyödyntämään kokonaisvaltaisesti voimavaransa, kohti yrityksen edun mukaista tavoitetta.
Valmennuksen avulla kasvat ja tunnistat paremmin, millainen olet ja miten toimit käytännössä, mitkä ovat vahvuutesi, mahdolliset rajoittavat uskomuksesi itsestäsi, tai ehkäpä esteet toimeenpanon edessä.
Business Coaching-valmennuksessa ei tarjota valmiita toimintamalleja, vaan autetaan valmennettavaa oivaltamaan itse ja toimeenpanemaan oivalluksensa käytäntöön.
"Yrityksesi voi keskittyä substanssiosaamiseen ja strategisiin tavoitteisiin - Business Coach huolehtii siitä, että avainhenkilösi ovat työssään parhaimmillaan"

Sanna on sydämellinen ja energisoiva coach. Myönteisyys ja ilo tarttuvat. Kannustus on aitoa.

 

Sanna ei päästä helpolla, vaan haastaa lempeästi, mutta määrätietoisesti pohtimaan eri näkökulmia ja vaihtoehtoja. Sannalla on tarkat korvat ja ytimekkäät, osuvat kysymykset.

 

Sannan coachingissa on tilaa pohtia, syntyy uusia oivalluksia ja coaching todella johtaa toimintaan ja toimeenpanoon.

Kirsi (toiminnanjohtaja)

Helsinki

Hei, coaching oli minulle aivan uusi tuttavuus. Aluksi oli vaikeaa asettua pohtijan rooliin, ja erityisesti siihen, että valmiita vastauksia ei tule ulkopuoliselta. Tuntui hankalalta käynnistää prosessia ja saada ajatukset ns. lentämään. Kun pääsin ”jutun juuresta” kiinni, oli kokemus kaiken puolin avartava.

 

Koen, että coaching avulla oma ajatteluni kehittyi ja laajeni. Pohdinta ei ollut niin yksioikoista, vaan monipuolista, monen näkökulman huomioonottavaa. Coachingin avulla sain kokonaiskuvaa omasta tehtävästä ja organisaation kehittämissuunnasta. Koen, että sain myös varmuutta tekemiseen ja omaan toimintaan. Pystyin myös jäsentämään omaa tehtävää suhteessa organisaatioon ja muiden rooliin. Koen, että sain vahvistusta omaan toimintaan ja tekemiseen sekä työkaluja erilaisiin tilanteisiin.

Anna-Leena Kailio

Nuorten väylä Oy

Työhyvinvoinnin kehittämisvalmennus (Business Coaching-prosessi)

”Poukkoilin, hermostuin, loukkaannuin, kilahtelin ja stressaannuin eli tajusin itsekin, että työskentelytapojani ja asenteitani voisi vähän kehittää. Sannan pitämän kuuden coachaus-session jälkeen en täysin karvoistani päässyt, mutta kyllä -  työskentelytapani ovat muuttuneet. Olen järjestelmällisempi, pidän taukoja, tunnen itseni ja toimintatapani paremmin, ymmärrän että erilaisuuteni on vahvuus ja keskityn paremmin itse työn tekoon ja vähemmän muiden miellyttämiseen. Ja kuinka ollakaan samalla olen muuttunut miellyttävämmäksi. 

 

Sannan kanssa oli helppoa ja luotettavaa käydä läpi omia kipupisteitäni, jotka aiheuttivat itselleni stressiä ja ympäristölleni harmia. Sain konkreettisia uusia vinkkejä, jotka otin käyttööni ja joista on selvästi hyötyä arkityössä. Sannalla on hyvät tuntosarvet, joiden avulla hän osasi ohjata keskustelua joka kerta syvemmälle. Suosittelen Sannan coachausta lämpimästi kaikille, jotka haluavat itse kehittää itseään ja työskentelytapojaan.  Töissä on vain nyt yksinkertaisesti helpompaa ja mukavampaa.”

Hanna (päällikkö)

Kymenlaakso

Viestinnän kehittämisvalmennus (Business Coaching-prosessi)

”Ensinnäkin kiitokset, että jaksoit kuunnella ja antaa tilaa ajatuksen juoksulle. Tapasimme hyvin erilaisissa olosuhteissa, tarkemmin tilanteissa, jolloin  niiden jälkipoltto oli minulla vielä päällä vaikuttamassa tunnetilaani.

 

Hyvää ja itselleni opittua oli kysymysten ja niiden analysoinnin kautta avata omia näkemyksiä ja antaa tilaa muille kantaa vastuuta yhteisistä asioista. Kaikesta ei tarvitse itse huolehtia. Delegointi, sitouttaminen ja valtuuttaminen. Projektinomainen organisaation toiminnan kehittäminen yhteisiä päämääriä tavoitellen oli hyvä case-esimerkki tästä lyhyestä tapaamis-sessiostamme.

 

Sinulla on selvästi voimakas motivaatio ja tunteen palo edetä tässä coaching-asiassa. Hyvä, koska ilma sitä olisi turha jatkaa. Uuden etsimisessä on erittäin oleellista antaa kyseisen tunteen huokua voimakkaasti kanssaihmisille."

Mies (päällikkötaso)

Kymenlaakso

Please reload

Business Coaching-prosessin kulku

1

ALKU-
TAPAAMINEN

coach ja tilaaja kartoittavat yrityksen tarpeet

2

TAVOITTEEN-
ASETANTA

coach, esimies ja valmennettava sopivat yhteiset tavoitteet

3

COACHING-
PROSESSI

coach ja valmennettava tapaavat tavoittellisissa keskusteluissa esim. 5-6 kertaa

4

KÄYTÄNTÖÖN

VIENTI

sovitut tavoitteet viedään samalla myös jokapäiväiseen toimintaan

5

LOPPU-

KESKUSTELU

mitä oivalluksia syntyi ja kuinka hyvin onnistuttiin  tavoitteen saavuttamisessa