top of page
Search
  • Writer's pictureSanna Niemelä

Ideoista toteutukseen

Vaikka uskonkin vahvasti siihen, että meistä jokaisella on luovuutta, joka kannattaa houkutella esiin, niin toisilla sitä luontaisesti on enemmän kuin toisilla. Meillä jokaisella on oma vahvuuspalettimme: yhdistelmä uniikkeja vahvuuksia. Omaa supervahvuuttaan voi olla hankala kuvailla sen meille itsestäänselvyyden vuoksi, ja joskus se supervahvuus onkin tietty yhdistelmä useista eri vahvuuksista. Ja yhdistelmänä nuo vahvuudet muodostavat sen supervahvuuden.


Kehittämisessä ja muutoksissa olemme myös eri aikoina vahvimmillamme. Joillakin suurin vahvuus muutoksissa on kyky tuottaa runsaasti uusia ideoita. Kutsun tässä heitä ”luoviksi ajattelijoiksi”. Heitäkin on erilaisia! Toiset tarvitsevat enemmän aikaa ja miettivät ensin hiljaa omassa päässään, toiset puolestaan tarvitsevat ympärilleen muita luovia ihmisiä sparraamaan ja ideoimaan. Ideoiden tuottajat innostuvat alkuvaiheessa, luovat visioita innokkaasti, mutta hyppäävät helposti myös ideoimaan jo seuraavaa kehittämishanketta.


Toisenlaiset uudesta innostujat kehittävät ideaa eteenpäin jo hieman organisoidummin. Ja järjestelevät ideoita, priorisoivat ja suunnittelevat. Tässä kutsun heitä uudistaviksi organisoijiksi. Heilläkin innostus saattaa ajan myötä laimentua, joten seuraavaksi tarvitaan käytäntöön konkretisoijia. He näkevät ideoille laajasti erilaisia käytännön toteuttamisvaihtoehtoja, keskittyvät toki konkretiaan, mutta näkevät joustavasti monenlaisia toteuttamistapoja, ja ovat hyviä ongelmanratkaisijoita.


Käytännön toteuttavat nauttivat puolestaan siitä, että he voivat toimia vastuullisesti ja viedä käytäntöön toimivat ratkaisut. He seuraavat ja varmistavat sen, että kehittämishanke toteutuu käytännössä. Ideoinnissa vahvimmillaan olevilla mielenkiinto ei aina jaksa riittää viimeistelemiseen ja yksityiskohtiin saakka.


Missä itse olet vahvimmillasi?


45 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page