top of page
Search
  • Writer's pictureSanna Niemelä

Luotanko muihin? Luotetaanko minuun?

Kaiken yhteistyön pohjalla on luottamus. Jos työntekijöihin, työkavereihin tai johtoon ei luoteta, mitään kestävää ei pääse syntymään. Luottamus on mielenkiintoinen teema, sillä se on myös itseään ruokkiva ennuste: jos lähtökohtaisesti luotan muihin, he toimivat luottamukseni arvoisesti, ja luottamus rakentuu myönteisesti. Jos puolestaan lähtökohtaisesti en luota muihin, luon kontrolleja ja varmistelen asioiden toteutumisen, jolloin muut kokevat, ettei heihin luoteta, mikä synnyttää epäluottamusta.


Luottamuksen voi menettää hyvinkin nopeasti, ja sen jälleenrakentaminen vaatii aikaa. Jokaisella on varmasti kokemus siitä, kuinka joku osoittautui epäluotettavaksi, ja suhde ei ollut enää ennallaan sen jälkeen. Luottamusta on vaikea kuvailla. Järkemme ei pysty aina selittämään sitä, mitä intuitiomme tietää. Aiemmat elämänkokemuksemme vaikuttavat taustalla myös. Joskus ensivaikutelmamme toisesta voi johtaa siis myös harhaan. Lisäksi teemme myös nopeita virhepäätelmiä. Jos joku esimerkiksi myöhästyy, saatamme nopeasti tulkita hänet epäluotettavaksi, vaikka hän saattaa olla lopulta se kaikkein sitoutunein ja luotettavin puurtaja, joka on vain ajankäyttönsä suhteen ylioptimistinen.


Mitä itse voimme tehdä luottamuksen rakentumisen eteen? Tärkeää on pitää sanansa ja toimia niin kuin puhuu. Teot siis ratkaisevat ja rakentavat luottamusta. Frances Frei (Harvard) on kiteyttänyt tärkeimpiä luottamuksen rakentumisen elementtejä. Käänsin ne suomeksi ja muotoilin helposti muistettavaksi kirjainyhdistelmäksi ELA. Näkisin, että räppärimme ELA eli Elastinen on myös hyvä esimerkki siitä, mitä luotettavuus on :)


1. Empatia


Empatia synnyttää luottamusta. Jos siis haluat rakentaa luottamusta, on empatia otettava mukaan. Empatialla tarkoitetaan (Wikipedian määritelmä) kykyä ymmärtää mitä toinen ihminen kokee tämän näkökulmasta, eli itsensä asettamista toisen henkilön asemaan. Empaattisessa vuorovaikutuksessa henkilö ymmärtää toisen henkilön tunteet. Kiinnostava tieto Wikipediasta on se, että Suomi on tutkimuksen mukaan yksi epäempaattisimmista kansoista! Jos siis haluat olla luotettava ja rakentaa luottamusta ihmisten välillä, sinun on kyettävä näkemään toisten ihmisten näkökulma. Luottamusta ei rakenna se, että toiselle tyrkytetään omia mielipiteitään, näkemyksiään tai neuvoja, vaan kuunnellaan ja ymmärretään. Ollaan läsnä toisen kokemuksessa. Tämä on varmasti se kaikkein haastavin osa luottamuksen rakentamista.


2. Loogisuus


Täytyy myöntää, että tämä näkökulma luottamuksen rakentumisessa hieman yllätti. Hetken mietittyäni totesin sen kuitenkin erittäin tärkeäksi elementiksi. Jotta voisit rakentaa luottamusta sinuun, sinun on toimittava johdonmukaisesti. Asia ei tänään voi olla näin ja huomenna toisella tavalla, vaan luotettava ihminen toimii perustellusti, ja ajatukset ja päätökset ovat järkeviä. Loogisuuteen liittyy myös jo aiemmin mainittu, eli tekojesi on oltava looginen seuraus puheistasi ja ajatuksistasi. Ne eivät voi olla ristiriidassa keskenään silloin, kun luottamusta rakennetaan. Toki oikeus vaihtaa mielipiteitään on sallittua, mutta se ei voi olla jatkuvaa, jos halua olla luotettavana koettava henkilö.


3. Aitous


Tavallaan liitän aitouden myös loogisuuteen, sillä jos ei ole aito, vaan on joka päivä päällänsä joku vähän eri rooli, niin silloin ei myöskään ole looginen. Mikään rooli ei kanna pitkään. Tapasin vastikään henkilön, joka puhui toki loogisesti koko tunnin ajan, mutta ammatillinen viitta päällä. Hänen sanansa eivät tuntuneet uskottavilta. Mieleeni jäi epäilys, näinköhän hän kuitenkaan toimii hienojen sanojensa mukaan. No, aika näyttää tämän, mutta ensitapaamisen jälkeen en koe voivani luottaa häneen. Aitous on sitä, että on totuudellinen myös itselleen. Joskus pitkään päälle olleita rooliviittoja voi olla vaikea riisua. Toisinaan ne suojaavat meitä, etteivät pelko ja epävarmuus nouse liian pintaan. Roolit ovat rankkoja myös pitäjälleen kantaa. Siksi olisi hyvä päästä purkamaan niitä aidon oman itsensä päällä olevia kerroksia. Joskus tuntuu, että ulkopuoliset haluavat ne roolit pitää, eli jos on aidosti nauravainen ja kokee itse asiat kevyinä ja helppoina, niin se tuntuu ärsyttävän muita. Pitäisi ottaa takaisin se asiallisuuden viitta päälle.


Luottamusta ei voi vaatia muilta, jollei itse ensin ole luotettava. Ole siis ELA: empaattinen, looginen ja aito. Aitouteen liittyy muuten vielä avoimuus. Eli paljasta avoimesti ne parhaat piirteesi ulospäin!

80 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page