top of page
Search
  • Writer's pictureSanna Niemelä

Millainen on muutoskykyinen organisaatio?

Millainen on muutoskykyinen organisaatio? Muutoskyvyllä tarkoitetaan suhtautumista muutokseen, kykyä hahmottaa erilaisia näkökulmia, kykyä oppia uutta ja poisoppia vanhasta, sekä kykyä toimia ketterästi ja kokeillen.


Ulospäin muutoskykyinen organisaatio näkyy siinä, että sen toiminta on muutoskykyistä. Yksilöillä on valtaa ja vastuuta päättää asioista ketterästi, sopeutuen vaihtuviin tilanteiseen. Se ei kuitenkaan tapahdu itsestään, vaan organisaation on luotava myös muutoskykyiset rakenteet. Esimerkiksi itseohjautuvat tiimit toimivat hyvin ketterästi, ja ovat helposti myös mukautettavissa uusiin tarpeisiin.


Myös ajattelun on oltava muutoskykyistä, jotta tällaisia rakenteita voidaan luoda. Tarvitaan totutun kyseenalaistamista, kykyä poisoppia vanhasta sekä kasvun ajattelutapaa. Muutoskykyinen ajattelu tarkoittaa myös kykyä asettua muiden ajatusmaailmaan ja näkökulmiin. Tarvitaan siis myös empatiakykyä.


Organisaation muutoskyvyn kannalta oleellista on luoda edellytykset sille, että muutoskyky korostuu kaikessa. Tarvitaan siis muutoskykyistä kulttuuria. Sen pohjana on luottamus ja arvostus, ja kulttuurin ylläpitäminen vaatii yhteistyötaitoja ja dialogia.


Pohdi siis hetki mielessäsi:

  • Onko organisaatiomme ajattelu muutoskykyistä?

  • Onko organisaatiomme toiminta muutoskykyistä?

  • Onko organisaatiokulttuurimme muutoskykyinen?

  • Ovatko organisaatiorakenteemme muutoskykyisiä?


Näistä saat kuvan siitä, mitä organisaatiossa erityisesti kannattaa kehittää, ja miten kokonaisuus toimii. Kaikkien osa-alueiden on tuettava toisiaan.


123 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page