top of page
Search
  • Writer's pictureSanna Niemelä

Mitä omat arvosi kertovat?

Updated: Mar 22, 2023

Ovatko omat arvosi sinulle selkeät ja kirkkaat? Mietitkö koskaan sitä, mikä sinulle on tärkeää ja merkityksellistä? Entä toteutuuko arvomaailmasi käytännössä? Arvot ovat nousseet viime aikoina yhä enemmän esille. Olen itsekin miettinyt, onko tämän hetken suuren irtisanoutumisaallon takana mahdollisesti arvoristiriidat? Vastuullisuus on yrityksissä nykyään välttämättömyys. Toiset yritykset painottavatkin jo vahvasti kaikessa toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteita, huomioiden ekologisen eli ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun sekä taloudellisen vastuun. Toiset pystyvät reagoimaan vasta sitten, kun jokin vastuullisuuskriisi on jo tapahtunut. Esimerkiksi Venäjältä vetäytymisessä on nähty monenlaista eri toimintamallia. Kiinnostavaa on ollut huomata, kuinka suuri valta meillä kuluttajillakin on. Me yksiselitteisesti vaadimme jo vastuullisuutta. Mikään yritys ei tällä hetkellä pysty välttymään vastuullisuuden teemalta.

Olen jo muutamaan kertaan tehnyt Barrett Values Centerin Personal Values Assessmentin. Siinä valitaan laajalta sanalistalta 10 sanaa, jotka kuvaavat parhaiten sitä, kuka olet (ei sitä, kuka haluaisit olla). Tyypillisempien arvojen kuten perhe ja ystävyys lisäksi listalla on myös monenlaisia ominaisuuksia kuten Creativity (luovuus) sekä käyttäytymismalleja, kuten Continuous Learning (jatkuva oppiminen). Harmi kyllä, toistaiseksi kieliversioista ei löydy suomea, mutta muistan ehdottaneeni sitä heille jo vuosia sitten. Ehkä lisämuistutukset olisivat paikallaan.


Se, millaisia arvomme ovat, vaihtelee ja muuttuu elämän myötä. Analyysissa on vahvaa viittausta Maslown tarvehierarkian malliin. Tietyissä elämänvaiheessa arvostamamme asiat liittyvät omiin asioihin, kuten omaan turvallisuuteen ja selviytymisen tarpeeseen. Monien kohdalla tuttavapiirissäkin sodan läheisyys on tuonut esiin piirteitä, joissa he varautuvat uhan mahdollisuuteen konkreettisinkin keinoin. Perustarpeitamme on myös tunne siitä, että on suojeltu ja rakastettu. Jossain elämänvaiheessa taas korostuu se, että kokee tulevansa arvostetuksi ja hyväksytyksi osana yhteisöä.


Elämä saattaa kuitenkin johdattaa meidät muutosvaiheeseen. Silloin hankimme rohkeutta kasvaa ja kehittyä, tehdä asioita toisin ja enemmän oman arvomaailman mukaisesti. Voisiko olla, että pandemian myötä on ollut enemmän aikaa miettiä elämässä tärkeitä asioita, ja se on johtanut suureen irtisanoutumisaaltoon? Entä pystyvätkö organisaatiot myös muuttumaan ja toimimaan enemmän arvojensa mukaisesti? Kuten mainittu, monille organisaatioille edelläkävijyys on päivänselvä asia, toiset seurailevat ja reagoivat, ja siitä voi syntyä monenlaista kipuilua. Arvojen selkeyttäminen ja niiden mukaan toimiminen, kriisitilanteista huolimatta, on nyt tärkeämpää kuin koskaan.


Haluan nostaa vielä esiin tuon muutosvaiheen kriisin. Muutosvaihe saattaa olla äärettömän haastava kriisi. Omat pelot ja uskomukset joutuu kyseenalaistamaan moneen kertaan, ja se voi viedä vuosikausia. Pelot eivät hälvene vain ylpeästi päättämällä, että en pelkää. Pelot on kohdattava silmästä silmään, ja se voi pahimmillaan olla hyvin lamaannuttava kokemus. Suosittelen siinä vaiheessa keskustelemaan paljon, ja hakeutumaan erityisesti sellaisten ihmisten pariin, jotka ovat päässeet kokemuksen kautta niihin tutustumaan syvästi. Pelko seuraa meitä vielä pitkään, mutta sen kanssa voi oppia elämään siten, ettei se hallitse pysyvästi olotilaa.


Arvojen ja merkityksellisyyden syventyessä ja vahvistuessa elämämme alkaa vahvemmin keskittyä sen ympärille, miten luomme parempaa maailmaa ja palvelemme muita. Perimmäiset arvomme liittyvät yhä enemmän yhteisen hyvän luomiseen. Tällaiset arvot tulivat vahvasti esiin Ukrainan inhimillisen kriisin myötä. Yhä useampi halusi auttaa ja kantaa kortensa kekoon yhteisen hyvän vuoksi. Samalla on toki syytä muistuttaa siitä, että myös omasta ja lähimmäisten hyvinvoinnista tulee huolehtia, jotta on voimia auttaa. Klassinen ilmaisu "laita happinaamari ensin omille kasvoillesi" pätee tässäkin.


Miten näihin arvoanalyyseihin kannattaa suhtautua? Ensinnäkin, niistä saa hyvää pohdintaa itselle. Voi itse reflektoida, miten arvot näkyvät omassa arjessa, teenkö juuri niitä asioita, jotka minulle ovat merkityksellisiä. Toiseksi, niiden kautta voi myös saada ymmärrystä, miksi arvomaailmat eivät aina kohtaa. Jos oma arvomaailma painottuu siihen, että haluaa tehdä myönteisiä asioita maailmanparannuksen eteen, ja organisaatio, jossa on töissä, onkin enemmän suorittamiseen, ylpeyteen ja yrityksen omaan menestymiseen painottava, niin siinä alkaa olla jo varsin suuri arvoristiriita.


Organisaatioissa kannattaa myös miettiä millaisia ihmisiä tarvitaan, ja millaisten konsulttien ja valmentajien kanssa arvomaailmat kohtaavat. On hyvin erilaista työskennellä henkilön kanssa, joka aidosti on sisäistänyt vahvan arvomaailman ja pyrkii luomaan hyvää maailmassa kuin sellaisen, joka korostaa omaa paremmuuttaan itsekeskeisesti. Tarpeet toki ovat eri tilanteissa erilaiset, ja toisinaan tarvitaankin tukea perusasioiden parantamiseen enemmän kuin maailman. Arvomaailmaa kannattaa kuitenkin miettiä, jos organisaatio toimii arvojensa mukaisesti tässäkin.


Linkki Personal Values Assessment: https://www.valuescentre.com/tools-assessments/pva/

Tai kirjoita Googleen 'Barrett Personal Values Assessment'. Analyysi oli pitkään ilmainen (vaati vain sähköpostiosoitteen), mutta nyt (tieto täydennetty maaliskuussa 2023) sille onkin laitettu hintalappu (19,95 USD).72 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page