Please reload

Recent Posts

Miksi Management-kirja sai minut kyyneliin? TEAL-organisaatiot ovat (onneksi) tulossa.

May 17, 2017

1/1
Please reload

Featured Posts

Miten pääsen vertikaalisen kehittymisen polulle?

January 27, 2017

 

Kun mietit kehittymistäsi, mitä tulee ensimmäisenä mieleen?

 

Usein organisaatioissa panostetaan pääosin horisontaaliseen kehittämiseen. Sillä tarkoitetaan tietojen ja osaamisen laajentamista, kuten vaikkapa järjestelmäosaamisen kehittämistä, uusimpaan kirjanpitolainsäädäntöön paneutumista tai työturvallisuuden laajempaa ymmärtämistä. Usein tarpeet ovat lähestulkoon välttämättömiä työn perusosaamisen kannalta. Kurssien perusteella yritys usein kertoo panostavansa henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Käytännössä syvempää kehittymistä ei välttämättä olekaan tapahtunut, vaan pikemminkin yrityksen perusosaamisen tasoa on ylläpidetty ja minimitaso saavutettu. Usein suurin osa oppimasta unohtuu varsin pian, etenkin jos kurssin oppeja ei välittömästi oteta käyttöön.

 

Esimiehille tarjotaan erilaisia esimiesvalmennuksia: kuinka annetaan rakentavaa palautetta, kuinka kehitetään esiintymistaitoja, kuinka käydään valmentavia kehityskeskusteluja, miten ymmärrän muita ihmisiä paremmin? Näissä mennään jo astetta syvemmälle, tehdään käytännön harjoituksia ja viedään käytäntöön. Tällaisissa valmennuksissa saattaa jo yhdistyä sekä tietotaidon lisääminen (horisontaalinen kehittäminen) että oman ymmärryksen syventäminen (vertikaalinen kehittäminen). Mahdollista kuitenkin on, että valmennusten hyöty jää pintapuoliseksi: opetellaan muutamia käytännön temppuja, kokeillaan kurssin jälkeen, miten ne toimivat käytännössä, mutta pysyvä muutos jää vähäisemmäksi. Ehkäpä kurssin kattavasta materiaalista hyödynnetään arviolta 10-20 %, ja loppu unohtuu.

 

Syvempi, pysyvämpi muutos voi tapahtua silloin, kun kehitämme vertikaalista osaamistamme. Se tarkoittaa sitä, että laajennamme ajatteluamme, ymmärrämme syvemmin itseämme: omia ajatuksiamme, tunteitamme, reaktioitamme. Se on itsetutkiskelun tie.  Käytännössä toimimme jatkuvasti tunnustellen, tanssien hetkessä eli toimintaamme mukauttaen ympäristön ja omien tuntemuksiemme mukaan. Asenteemme ympäröivää maailmaa kohtaan muuttuu. Näemme toisten vahvuudet kirkkaammin, hahmotamme laajat kokonaisuudet ja systeemit. Prosessi on kuitenkin hidas, vuosien prosessi, ja vaikeasti mitattavissa tai havaittavissa. Mutta vain ajan myötä, ajatusten muuttuessa, tapahtuu todellista suurta liikettä, jota voisi kutsua transformaatioksi. Transformatiivinen muutos on jatkuva prosessi, joka tarkoittaa sitä, että jokin ajattelussamme liikahtaa perustavanlaisesti ja muuttuu tavaksi toimia ja olla. Ajattelumme laajenee, syvenee ja kypsyy, ja löydämme itsemme jatkuvan kehittämisen ja kehittymisen polulta. Transformatiivista muutosta saattaa vauhdittaa jonkunlainen kriisi, jolloin ehkäpä käydään niin syvissä vesissä, että syntyy tarve todelliselle sisäiselle muutokselle. Aidosti transformatiivisen johtajuuden tasolle yltää kuitenkin vain noin 5 % johtajista (Torbert et al.)

 

Vertikaalista, syvää sisäistä muutosta kukaan muu ei voi tehdä puolestamme. Sitä ei voi opettaa teorioilla. Kukaan muu ei voi syöttää meihin oppeja, joilla kehitymme syvemmällä tasolla, vaan työ on tehtävä ihan itse. Ja juuri se on transformatiivisessa muutoksessa kaikkein vaikeinta. Se vaatii omien tunteiden kohtaamista, omien varjojenkin tiedostamista, kuitenkin samalla hyväksyvällä tavalla. Palkinto on kuitenkin huikea ja kantaa pitkään. Tukena prosessissa kannattaa hyödyntää muita ihmisiä peileinämme – vaikkapa coachia, mentoria, tai erilaisia itsereflektoinnin työkaluja, kuten kirjoittamista tai erilaisia itsetuntemusta lisääviä testejä ja profilointianalyyseja.

 

Onko Sinulla rohkeutta katsoa sisäänpäin? Entä uskallatko Sinä aidosti muuttua?

 

Sanna Niemelä

Uuden ajan työelämätaitojen kehittäjä, Certified Business Coach

sanna@essenti.fi

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow Us