Please reload

Recent Posts

Miksi Management-kirja sai minut kyyneliin? TEAL-organisaatiot ovat (onneksi) tulossa.

May 17, 2017

1/1
Please reload

Featured Posts

Jokainen tarvitsee tukea - johtajakin!

April 13, 2017

 

Paljon on tuotu esiin sitä, miten huono johtaminen maksaa miljardeja, ja kuinka parempaa tulosta saisimmekaan aikaan hyvällä johtamisella. On myös tutkittu, kuinka kehittyneempi johtaja voi saada aikaan suuriakin muutoksia, jotka tuovat suuremmalla todennäköisyydellä myös liiketaloudellista menestystä. Johtajalla ja hänen johtajuuslogiikkansa kehittymisen asteella on siis toki paljon merkitystä.

 

Entä millaista johtajan arki sitten on? Tuskin kukaan tietoisesti HALUAA olla huono johtaja. Monikaan johtaja ei voi valita alaisiaan, ja joskus vain eivät kaikkien ajattelutyylit kohtaa (mikä on toisaalta erittäin hyvä asia luovien ratkaisujen kehittämisen näkökulmasta). Johtaja tarvitsee toki kykyä nähdä olennaisin ja tehdä päätöksiä, mutta ennen kaikkea tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja sekä LUOTTAMUSTA siihen, että hommat hoituvat, ja jokainen organisaatiossa tekee osuutensa yhteisen hyvän eteen. Johtaminen on siis luottamuksen rakentamista.

 

Entä miten luottamus rakennetaan? Tässä tulee se kaikkein olennaisin asia: johtaja ei yksipuolisesti voi ”olla vaan parempi, luottavaisempi johtaja”, vaan luottamus syntyy vuorovaikutuksessa. Johtaja ei YKSIN voi rakentaa luottamusta. Johtaja tarvitsee tukea, alaisiltaan. Alaistaidot, joka sittemmin on muokattu sanaksi työyhteisötaidot, ovat tärkeitä johtajuuden tukemisen taitoja. Ihan jokaisen työntekijän on pyrittävä olemaan tuon luottamuksen arvoinen. Jokaisen on otettava vastuu omasta työstään sekä omalta osaltaan vastuuta myös työpaikan ilmapiiristä. Johtaja tarvitsee siis tuekseen työyhteisöä sekä työyhteisön taitoja. Ilman näitä työelämän perustaitoja ei luottamus pääse kunnolla rakentumaan.

 

Johtaja tarvitsee myös henkistä tukea. Johtajalla on erittäin haastavia tilanteita, kun paljon asioita kerääntyy. Haasteena tässä on se, että on erittäin vaikea myöntää sitä, että nyt mennään ylärajoilla, ehkä jo oman kapasiteetin yli. Johtaja ei tällöin ole parhaimmillaan. Johtajilla erittäin myönteinen ominaisuus normaalitilanteissa on se, että he uskovat vahvasti itseensä ja omaan kyvykkyyteensä. Mutta silloin, kun liika on vaan liikaa, onkin hyvin vaikea myöntää sitä, että apu olisi tarpeen. Stressitilanteissa näkökulma kapeutuu ja ei ehkä edes hahmotakaan sitä, kuinka pysähtyminen tai keskusteleminen voisivat auttaa. Johtaja tarvitsee siis tukea myös henkiseen hyvinvointiinsa.

 

Oikeastaan jokaiselle voi tulla eteen tilanteita, joissa tarvitsee tukea. Itselleni pienyrittäjänä ja siten itseni johtajana on ollut varsin selvää, mitä asioita haluan yrityksessäni edistää ja miten. Mutta kuitenkin eteen tuli aika, jolloin hieman hämärtyi se, mikä nyt seuraavaksi olisi järkevintä tehdä. Tuntui vain, että PITÄISI tehdä tuo ja tuo… ja sitten ei ollut innostusta ja energiaa, josta puolestaan seurasi syyllisyyden tunnetta, ettei saakaan aikaiseksi kaikkea sitä, mitä haluaisi. Ja kun mielen pyörä lähtee voimalla pyörimään, ei pieni pysähtyminen enää auta. Lopulta nielin ylpeyteni ja myönnyin pyytämään apua. Minulla on onnekseni verkostossani mentor-coach. Kävimme lounaalla, ja sain ajateltua asiani ääneen. Ja vain tuon puolitoistatuntisen aikana kirkastui se, mitkä ovat prioriteettini, seuraavat askeleet, tulevien kahden viikon ajan. Ajatus oli jälleen kristallinkirkas. Mielenkiintoisinta tässä on se, että mentorini ei antanut minulle ainuttakaan ohjetta, vaan ainoastaan ajatteluani ohjaamalla, kysymällä ja tarkentamalla, sain omat ajatukseni jälleen järjestykseen.

 

Usein kuulen, että ”meillä on nyt niin paljon meneillään, emme nyt tarvitse tähän enää mitään uutta”. Ja juuri tuossa tilanteessahan kaikkein kipeimmin tarvitsisi luottamuksellista kumppania, joka auttaisi laittamaan asiat järjestykseen! Sitä on vain niin vaikea myöntää, että tarvitsee tukea… Tilanteita toki tulee ja menee, mutta miksi ihmeessä sinnitellä, kun apua on tarjolla, ja tuen avulla palautuisi paremmin ja nopeammin jälleen normaaliin, skarppiin mielentilaan?

 

Tukekaamme siis toisiamme.

 

Sanna Niemelä

Certified Business Coach

Työhyvinvointivalmentaja

Luontaiset Taipumukset-lisenssivalmentaja

050 331 7096

sanna@essenti.fi

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow Us