Please reload

Recent Posts

Miksi Management-kirja sai minut kyyneliin? TEAL-organisaatiot ovat (onneksi) tulossa.

May 17, 2017

1/1
Please reload

Featured Posts

Coaching to Success 2018 – “Flourishing” – konferenssin antia

April 30, 2018

Pienetkin asiat voivat saada suuria muutoksia aikaan, kun ajoitus on oikea, ja olet juuri tälle jutulle sopivalla vastaanottotaajuudella. Tämä ajatus heräsi viime viikkoisen, kolmatta kertaa järjestetyn Coaching to Success-konferenssin jälkeen. Käsittelen tässä muutamia teemoja, jotka jäivät mieleeni pyörimään.

 

Esikonferenssissa 25.4.2018 Charles Jennings toi esiin, kuinka oppiminen tapahtuu vahvasti käytännön työssä ja oppien soveltamisessa heti käyttöön. Hänen käyttämässään 70:20:10-mallissa on kyse siitä, että suurin osa, jopa 70 % oppimisesta tapahtuu itse työtä tekemällä. 20 % oppimisesta tapahtuu toisilta henkilöiltä, ja 10 % opituista asioista muodollisessa koulutuksessa, kuten valmennuksissa ja seminaareissa.

 

Organisaatioille tämä antaa paljon loistavia aiheita kyseenalaistaa nykyisiä käytäntöjä. Minkä näemme oppimisena, koulutukset vai työssä oppimisen? Perinteinen ajattelutapa on ollut ”oppia, jotta voisimme tehdä työtä”, kun taas toisenlainen näkökulma on ”tehdä työtä, jotta voisimme oppia”.

 

Entä kuinka voisimme tukea toistemme oppimista organisaatioissa? Palkitaanko yrityksessäsi siitä, että kehitämme toinen toistemme osaamista? Jennings antaa vinkin, kuinka esimerkiksi kokouksiin voidaan lisätä kehityksellisiä elementtejä hyvinkin yksinkertaisesti, vaikkapa pyytämällä osallistujia 1. kuvailemaan viimeaikaiset haasteet ja onnistumiset 2. kertomaan siitä, mitä olet oppinut ja 3. miten toimisit eri tavalla seuraavalla kerralla. Jokaisessa kohtaamisessa toistemme kanssa voisimme siis soveltaa coaching-taitoja, coachata toisiamme, ja ohjata ajatteluamme jatkuvan mikroreflektoinnin suuntaan.

 

Sama jatkuvan coachauksen teema toistui pääkonferenssissa 26.4.2018 Riitta Silvennoisen puheenvuorossa. Aalto-yliopistossa coaching nähdään organisaation jokaisen jäsenen olemisessa: ”Coaching as a way of being”. Ajatuksena on se, että coachingista tulee intuititiivista, yhtä luonnollista kuin lukeminen, ja tavallaan sisäistämme coachingin osaksi dna:tamme. Coaching-taitoja tarvitsee siis jokainen!

 

Positiivisen psykologian uranuurtaja Nico Rose toi esiin suhde-energian. Millaista energiaa luomme ympärillemme? Millaisen fiiliksen vuorovaikutus kollegan kanssa luo meissä: olemmeko keskustelun jälkeen a) muuttumattomia b) ehtyneitä/ uupuneita vai c) energisoituneita/virkistyneitä? Hänen konkreettiset vinkkinsä olivat myös hyvin coachaavia: käytä kysymystä ”www – what went well?”. Ja kahden viikon välein pyydä palautetta tiimiläisiltäsi, siitä, mistä kukin on ylpeä, ja mitä on oppinut. Kerää sanat sanapilveen, jonka esität vuoden lopuksi yhteenvetona!

 

Monica Worline toi hienosti esiin näkökulman, josta emme ole tietoisia: emme tunnista useinkaan parhaimpia hetkiämme, sillä ne ovat niitä, jolloin olemme tehneet vaikutuksen muihin. Meidän kannattaa kerätä ympäriltämme, koko historiastamme, palautetta ja tarinoita tilanteista, jolloin muut ihmiset ovat nähneet meidät parhaimmillamme. Mielestäni loistava näkökulma ja sovellettavissa organisaatioihin!

 

Entä sitten, kun olemme motivoituneita ja innostuneita kehittämään ja viemään asioita eteenpäin, ja sitten tulee eteen kiire, keskeytykset, erilaiset ad hocit tai uudet, mielenkiintoiset asiat? Silloin tarvitaan volitiota, toimeenpanon taitoa, jota aihetta tutkinut ja vastikään kirjan kirjoittanut Ria Parppei avasi tarkemmin. Innostus ei katoa mihinkään, mutta väliin tulevien tekijöiden taklaamiseen tarvitaan toimeenpanon taitoa. Tunnistin omalta osaltani ne ansat, joihin helposti putoan etenkin silloin, kun tavoite on henkilökohtaisesti todella merkityksellinen. Otankin konferenssista koppina itselleni uuden tavoitteen, eli syvennyn ja kirkastan itselleni vielä Rian mallia, ja sovellan sitä sekä omassa elämässäni että asiakastyössäni.

 

Kaiken kaikkiaan, sain uusia ajatuksia ja virkistyin, mikä oli tarpeen valtavan arkistressin keskellä! Parasta antia oli nähdä vanhoja tuttuja, tutustua uusiin ihmisiin, verkostoitua ja innostua!

 

Kevätterveisin,

 

Sanna Niemelä

Certified Business Coach

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow Us