Please reload

Recent Posts

Miksi Management-kirja sai minut kyyneliin? TEAL-organisaatiot ovat (onneksi) tulossa.

May 17, 2017

1/1
Please reload

Featured Posts

Mitä hyötyä on Business coachingista?

July 31, 2018

On olemassa coachingia ja ”coachingia”. Ensimmäinen pohjautuu tutkittuihin, tieteellisiin menetelmiin. Business coachingin juuret löytyvät kognitiivisesta ja positiivisesta psykologiasta, neurotieteistä, systeemiteoriasta, aikuiskasvatustieteiden, johtamistieteiden ja urheiluvalmennuksenkin puolelta.

 

Coaching sanana on yleistynyt ilmaus arkikielessämme, tarkoittaen joskus valmennusta, sparrausta, jopa mentorointia, konsultointiakin. Coaching terminä saatetaan siis ymmärtää hyvinkin eri tavoin, mikä voi aiheuttaa hämmennystä. Business coaching sen sijaan huomioi aina myös liiketaloudelliset näkökulmat. Business coaching on menetelmä, jossa keskitytään heikkouksien korjaamisen sijaan vahvuuksiin ja niiden kehittämiseen, liiketoimintaa tukevien tavoitteiden saavuttamiseen sekä kasvuun ja kehittymiseen. Business coach ei neuvo, anna ratkaisuja tai ehdotuksia, vaan menetelmällisesti ohjaa asiakastaan löytämään itse parhaat ratkaisut.

 

Väitän, että business coaching on liike-elämässä ja johtamisessa vahvasti alihyödynnetty voimavara, josta hyötyisi koko organisaatio.

 

Ensinnäkin, coaching auttaa itsetuntemuksessa ja itsereflektiossa työkontekstissa. Coaching-sessioiden aikana coachattavalla on aikaa pohtia ääneen, miten toimin, mitä tunsin, miten se vaikutti muihin, tai miten muut vaikuttivat minuun. Coaching-menetelmä auttaa toimimaan viisaammin. Coachattava huomaa itse omat ajattelunsa rajoitteet, lukkiutuneet mielen mallit ja jopa pelot, toimintaa rajoittavat tuntemukset. Havainnot auttavat työstämään asioita, päästämään irti ajatuksista, jotka eivät elämässä enää palvele. Kun asiat sanoo ääneen, ongelmat tuntuvat pienemmiltä ja ratkaistavissa olevilta.

 

Entä mitä hyötyä tästä on organisaatioissa? Kun ongelmat ja mielen päällä pyörivät pienet asiat oppii sanoittamaan, ne tulevat ratkaistuksi nopeammin. Jos yksikin ongelma tulee ratkaistuksi vaikkapa 50% nopeammin, on yritys hyötynyt jo valtavasti. Mikä mieletön potentiaali siis koko organisaation tasolla laskettuna! Käytännössä aiheet voivat olla hyvinkin sellaisia, jotka eivät varsinaisesti liity suoraan itse työtehtävään, mutta kuormittavat yksilöä. Esimerkiksi erilaiset vuorovaikutustilanteet jäävät välillä mielen päälle pyörimään. Coaching-prosessissa voidaan näitäkin purkaa siten, että coachattava näkee tilanteen eri näkökulmista ja oppii muokkaamaan omaa käyttäytymistään tulevissa kohtaamisissa. Coach antaa tilanteeseen peilin. Vain omaa käyttäytymistään voi muokata, ei muiden.

 

Toiseksi, coaching ohjaa omien vahvuuksien hyödyntämiseen. Tämä näkökulma on erittäin tärkeä ymmärtää kunnolla, sekä yksilö- että yritystasolla. Jos ihminen voi työskennellä omilla vahvuusalueillaan, siitä on monenlaista hyötyä. Ihminen on tällöin hyvin motivoitunut ja innostunut. Työ luistaa ja tuntuu helpolta ja kuormittaa vähemmän. Kun vaikkapa myyntityön vahvuudekseen kokevalle ihmiselle annetaan kaikki mahdollinen tuki, coaching mukaan lukien, kehittyä edelleen, hänestä syntyy loistava myyjä. Kun yrityksessä ihmiset saavat tehdä työtään vahvuuksiensa mukaan, heitä siinä edelleen vahvuusalueella kehittäen, syntyy yritys, jossa on loistavia työntekijöitä. Tällöin on saavutettu kilpailukykyetu, jota muiden on vaikea saavuttaa. Omat heikkoutensa on toki hyvä tiedostaa, mutta omalla heikolla alueellaan mestariksi kehittyminen on joko lähes mahdotonta tai hyvin vaivalloista.

 

Kolmanneksi, coaching on menetelmänä sellainen, joka automaattisesti ohjaa kasvun asenteen suuntaan. Coach ohjaa coachattavansa ajattelua laajemmalle, syvemmälle ja uusia suuntia ja näkökulmia kohti. Ammattitaitoinen coach tekee tämän esittämällä ajattelua avartavia kysymyksiä tai antamalla erilaisia harjoituksia, joiden tarkoitus on auttaa ajattelua kehittymään. Voimme joissakin asioissa olla jo hyvin avarakatseisia, mutta toisissa meillä saattaakin olla sokeita pisteitä, joiden työstämisessä coach on suureksi avuksi. Meillä saattaa olla jostakin asiasta ajatus ”ei se meillä toimi”. Coachin avulla tuota ajatustaan voi työstää, kuten onko tuo ajatus täysin totta, mikä saa uskomaan, että ajatus on tosi, voisiko asia olla jollakin muulla tavalla, ajateltuna asiaa toisesta näkökulmasta.  Coach ohjaa asiakkaansa ajattelua ratkaisukeskeiseen toimintaan kysymyksillä, kuten vaikkapa ”miten se voisi toimia?”.

 

Tarvitaanko yrityksessäsi vahvuuksien tunnistamista? Onko yrityksessäsi hyödyntämättömiä voimavaroja? Entä hyötyisikö yrityksesi kasvun ja kehittymisen ilmapiiristä? Joko olet kokeillut coaching-menetelmän hyödyntämistä?

 

Sanna Niemelä

Certified Business Coach

sanna@essenti.fi

050-3317096 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow Us